Fortbildning och seminarier

I valet och kvalet 3: Att läsa och lyssna digitalt

Kan följas på nätet

Som en del av den omfattande digitaliseringen flyttar nu allt mera av litteraturen över till digitala plattformar. Detta kan ha stora inverkningar på bibliotekens utbud och verksamhet. Är digital läsning ett hot eller en möjlighet? Hur främjar man litteratur och läsning i digital form? Hur blir förlagens utgivning tillgängligt för biblioteken? Och hur går det med innehållet om formatet är ett annat?

Programmet inleds av Julia Pennlert vid Högskolan i Borås, universitetslektor med inriktning mot läsning och läsfrämjande. I sin forskning har hon intresserat sig för litteraturens, läsningens och litteraturförmedlingens villkor i det samtida digitala medielandskapet.

Vi får också höra om en inspirerande podcast med boktips som görs i Luleå, hur man på Schildts & Söderströms satsar på ljudböcker och hur det nationella e-biblioteksprojektet framskrider.

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Samarbetsgruppen för bibliotekens utvecklingsuppdrag Åke
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema