Fortbildning och seminarier

Information om kommunernas gemensamma e-bibliotek

Kan följas på nätet

Kommunernas gemensamma E-bibliotek öppnas den 23.4.2024. 
E-biblioteket arrangerar i samarbete med Åke (Svenska samarbetsgruppen för bibliotekens utvecklingsuppdrag) ett evenemang där vi berättar allt du behöver veta om E-biblioteket. 

Evenemanget hålls på Teams den 11.3 kl. 12-13.30.

Välkommen att lyssna, fråga och diskutera. 
Evenemanget spelas in och inspelningen kan begäras av annamaria.malm@hel.fi.

Plats
Teams
Börjar
Slutar
Material från evenemanget finns här

Evenemanget spelas in och inspelningen kan begäras av annamaria.malm@hel.fi.