Nättjänster, informationshantering och informationssökning

Riksomafattande Liboppi-dag – Studiekretsar och gruppinlärning i Liboppi

AKE-biblioteken ordnar den 12 januari 2023 en riksomfattande Liboppi-dag, där vi bekantar oss med olika slags inlärningsmetoder i Liboppi och får höra om kamratinlärning. Dagen ordnas på distans via Zoom och är indelad i två delar: på förmiddagen ser vi närmare på olika inlärningsmetoder, på eftermiddagen har vi en möjlighet att få undervisning i hur man i praktiken loggar in i Liboppi samt bildar studiekretsar enligt intresse.

Biblioteksfortbildning 2023-2024. Tillsammans kan vi!

Biblioteken har en aktiv och bärande roll i samhället. Det ettåriga fortbildningsprogrammet Tillsammans kan vi! stärker mångprofessionellt samarbete över biblioteksgränser och stöder bibliotekspersonalens kompetensutveckling.

Programmet är riktat till bibliotekspersonal som vill medverka i utvecklingen av biblioteksverksamheten och bidra till arbetsgemenskapens kompetens och välmående.

Programmet syftar också till att stärka bibliotekets uppdrag att bidra till större jämlikhet bland medborgare i det allt mer digitaliserade samhället.

Kompetensprofiler för digistödjare

Hurdant digitalt stöd behövs på biblioteket, gäller det tekniska problem eller problem med att uträtta ärenden digitalt, eller bådadera? Hurdant kunnande behövs i digistödet? 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) publicerar i slutet av året kompetensprofiler för digistödjare. Profilerna har kommit till tillsammans med digistödjare inom olika verksamheter för att hjälpa dem som ger digitalt stöd att uppfatta hurdant stöd olika kundgrupper vanligtvis kan behöva. De gör det också lättare att utveckla den egna kompetensen. 

Dör boken eller biblioteket? Kuoleeko kirja, entä kirjasto?

Vad är bibliotekens roll i det digitaliserade samhället och varför behövs bibliotek nu och i framtiden? När digitaliseringen inte kan stoppas hur bör vi agera med den i bokbranschen? Hur delas pengarna i fortsättningen och är det möjligt att leva genom att skriva? Om bland annat dessa ämnen samtalas på e-biblioteksprojektets evenemang Kuoleeko kirja, entä kirjasto? (Dör boken eller biblioteket?). 

LundOnline - Beyond the transformation

LundOnline - Beyond the transformation

LundOnline is a two-day conference arranged by Lund University Libraries, aimed at college and university librarians from the Nordic countries and invited publishers and will take place on the 9th to 10th of November at AF-borgen in the centre of Lund. The conference is sponsored by publishers and free of charge for participants.

Register your participation here

Regional Studies in the Nordic Countries

Nordic Africa Institute and Nordic Institute on Asian Studies organize a librarian targeted webinar on Regional Studies in the Nordic Countries.

 

Date : Monday 4 april kl. 10-11 CEST (11-12 Finland)

Via  Zoom

Language: English

For registration and information: https://nai.uu.se/news-and-events/events/2022-03-14-regional-studies-in-the-nordic-countries.html

 

 

FSBF rf ordnar nätverksträff för anställda inom högskolebibliotek

Under våren 2022 startar Finlands svenska biblioteksförening rf upp ett nätverk för anställda inom högskolebibliotek i Svenskfinland. Syftet med nätverket är att skapa en mötesplats där teman som gäller högskolebibliotek diskuteras, och där vi kan stärka samarbetet mellan högskolebiblioteken. Tanken är att vi håller återkommande nätverksträffar, ca två gånger per termin. Träffarna är öppna för alla intresserade, oberoende arbetsplats eller arbetsuppgifter. Medlemskap i föreningen är inget krav för att delta.