Nättjänster, informationshantering och informationssökning

Information om kommunernas gemensamma e-bibliotek

Kommunernas gemensamma E-bibliotek öppnas den 23.4.2024. 
E-biblioteket arrangerar i samarbete med Åke (Svenska samarbetsgruppen för bibliotekens utvecklingsuppdrag) ett evenemang där vi berättar allt du behöver veta om E-biblioteket. 

Evenemanget hålls på Teams den 11.3 kl. 12-13.30.

Välkommen att lyssna, fråga och diskutera. 
Evenemanget spelas in och inspelningen kan begäras av annamaria.malm@hel.fi.

Fortbildning i AI - Elements of AI med biblioteksperspektiv

Tycker du att AI är skrämmande – eller spännande? Vill du veta mera om hur AI kan inverka på biblioteksbranschen? Eller är du bara nyfiken och vill lära dig mer om AI? Då kan du delta i fortbildningen som Finlands svenska biblioteksförening(FSBF) erbjuder under våren. OBS! Anmäl dig senast 11 januari 2024!
 
Vi använder onlinekursen Elements of AI som bas och utvidgar den med ett biblioteksperspektiv. Biblioteksperspektivet på AI integreras genom specialvald läsning, onlineträffar, diskussioner och inbjudna föreläsare.

Riksomafattande Liboppi-dag – Studiekretsar och gruppinlärning i Liboppi

AKE-biblioteken ordnar den 12 januari 2023 en riksomfattande Liboppi-dag, där vi bekantar oss med olika slags inlärningsmetoder i Liboppi och får höra om kamratinlärning. Dagen ordnas på distans via Zoom och är indelad i två delar: på förmiddagen ser vi närmare på olika inlärningsmetoder, på eftermiddagen har vi en möjlighet att få undervisning i hur man i praktiken loggar in i Liboppi samt bildar studiekretsar enligt intresse.

Kompetensprofiler för digistödjare

Hurdant digitalt stöd behövs på biblioteket, gäller det tekniska problem eller problem med att uträtta ärenden digitalt, eller bådadera? Hurdant kunnande behövs i digistödet? 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) publicerar i slutet av året kompetensprofiler för digistödjare. Profilerna har kommit till tillsammans med digistödjare inom olika verksamheter för att hjälpa dem som ger digitalt stöd att uppfatta hurdant stöd olika kundgrupper vanligtvis kan behöva. De gör det också lättare att utveckla den egna kompetensen. 

Dör boken eller biblioteket? Kuoleeko kirja, entä kirjasto?

Vad är bibliotekens roll i det digitaliserade samhället och varför behövs bibliotek nu och i framtiden? När digitaliseringen inte kan stoppas hur bör vi agera med den i bokbranschen? Hur delas pengarna i fortsättningen och är det möjligt att leva genom att skriva? Om bland annat dessa ämnen samtalas på e-biblioteksprojektets evenemang Kuoleeko kirja, entä kirjasto? (Dör boken eller biblioteket?). 

Regional Studies in the Nordic Countries

Nordic Africa Institute and Nordic Institute on Asian Studies organize a librarian targeted webinar on Regional Studies in the Nordic Countries.

 

Date : Monday 4 april kl. 10-11 CEST (11-12 Finland)

Via  Zoom

Language: English

For registration and information: https://nai.uu.se/news-and-events/events/2022-03-14-regional-studies-in-the-nordic-countries.html

 

 

Förhandsinfo: 1111 digievenemanget Källan till rätt information

Höstens digievenemang kommer igen! I år är ämnet källkritik, att hitta information och rätt information i allmänhet - passligt för Temaåret för forskningsbaserad kunskap. Programmet är tvåspråkigt!

Evenemanget är öppet för alla och förstås gratis. Program kommer senare, men det löns redan nu att sätta datumet i kalendern!

Välkommen med!