Fortbildning och seminarier

Litteraturen i välfärdsfrämjandet - Nylands biblioteksdag 2023

De nyländska bibliotekens seminarie- och mötesdag, Nylands biblioteksdag, ordnas i år i centrumbiblioteket Ode i Helsingfors den 17.11. kl. 9-16.

Årets tema är litteratur som välfärdsfrämjare. Som utlands gäst har vi Henrik Wig från Sverige som inleder om hur litteraturen har använts i hälsofrämjande syfte genom historien samt presenterar shared reading metoden. Sini Turunen från Helsingfors stadsbibliotek berättar om terapeutisk läsning och skrivande och hur dessa har tillämpats i Helmet biblioteken. Anja Kähönen från Träskända stadsbibliotek berättar om biblioteksvän- och donera en lässtund verksamheten. Mari Anttonen från Borgå stadsbiblioteks Kirjastotaiteilua projekt berättra om hur man genom ordkonst kan främja välmående.   

Vi bekantar oss dessutom med AKE Borgås planer för 2024 samt väljer den regionala representanten till rådet för de allmänna biblioteken för perioden 2024-2025.

Nylands biblioteksdag är riktad till alla som jobbar vid allmänna biblioteken i Nyland. Tillställningen streamas eller bandas inte. 

Plats: Helsingfors centrumbibliotek Ode, Mötesrum Kuutio, Tölöviksgatan 4.

Anmäl dig senat den 10.11.

 

Program 

 

  

9.00                  AKE bjuder på morgonkaffe 

9.30                  Välkomstord, AKE Borgå  

9.40                  Läkande läsning, Henrik Wig,           

10.00                AKE-året 2023 i retrospektiv och presentation av 2024 års verksamhetsplan 

10.30.               Presentation av kandidaterna till regionens representant till rådet för allmänna   biblioteken och val av representant 

11.00                Terapeuttinen lukeminen ja kirjoittaminen, Sini Turunen  

12.00                Lunch (på egen bekostnad) 

13:00                Kirjastoystävä ja lahjoita lukuhetki toimintaa Järvenpäässä, Anja Kähönen,

13.20                What is shared reading? Henrik Wig 

14.05                Kaffepaus, AKE Borgå bjuder  

14.15                Hyvinvointia sanataiteesta kaiken ikäisille, Mari Anttonen

15.00         Sammanfattning av dagens teman och fredagseftermiddagens ideslunga eller   alternativt en frivillig shared reading övning ca.  kl.15-16.30.   

 

Ort
Helsingfors
Plats
Centrumbiblioteket Ode
Börjar
Slutar
Organisation
AKE-Borgå
Kontaktperson
Jan Nyström
Telefon
+358405960592