Fortbildning och seminarier

Projektrapportering och utvärdering: Informationstillfälle 2

Kan följas på nätet

Efter att ett projekt som fått statsunderstöd har avslutats ska understödstagaren redovisa för hur understödet användes. Hur går det till och vilka uppgifter och bilagor behövs i rapporteringen?  

Utvärderingen av projektets resultat och verkningar är ett centralt redskap för att utveckla verksamheten både för dem som beviljats och för dem som beviljat understöden. På vilket sätt kan man beskriva resultatet och de verkningar man åstadkom med understödet? 

RFV:s biblioteksväsende ordnade på hösten 2023 ett informationstillfälle om hur man ansöker och hanterar ett projekt med statsunderstöd. Denna andra del handlar om vad man bör veta, ta hänsyn till och göra vid rapporteringen av ett projekt.

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverket
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295018762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema