Koulutus ja seminaaritFortbildning och seminarier

Mer relevant än någonsin! Stadsbibliotekarie Daniel Forsman presenterar Stockholms stadsbiblioteks biblioteksplan 2022-2025

Samarbetsgruppen ÅKE har bekantat sig med Stockholms stadsbiblioteks biblioteksplan Mer relevant än någonsin 2022–2025 och tycker att den sitter väldigt bra i tiden – också ur ett finländskt perspektiv. Vi bjöd därför stadsbibliotekarie Daniel Forsman på ett virtuellt besök för att presentera biblioteksplanen, hur den togs fram och hur personal och användare var delaktiga i processen. Vi får också höra hur planen omsätts i praktiken.

Enligt den svenska bibliotekslagen (2013) ska varje kommun anta en plan för sin biblioteksverksamhet.

Tillfället riktar sig till bibliotekspersonal och alla intresserade av framsyn, framtidsarbete och bibliotekens uppgifter och mål för framtiden.

Anmäl dig senast 2.12.2022.

Efter anmälan får du Zoom-länken till webbinariet.

Ort
Webbinarium
Plats
Zoom
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet tillsammans med samarbetsgruppen Åke
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
Ingen avgift