Fortbildning och seminarier

Barns rättighet att påverka - vuxnas ansvar att möjliggöra

Barnombudsmannen gjorde ett ställningstagande i sin årsberättelse: “Barnens rätt att påverka ska främjas”.

I Finland har vi en god lagstiftningsmässig grund för barnens delaktighet och påverkan, men verkställandet lämnar mycket att önska. Barnens påverkan i samhället stärks i huvudsak vuxencentrerat och genom strukturer som medför delaktighet och representativ delaktighet. Rättigheten att framföra sin åsikt och påverka ska tillgodoses även i vardagen, dvs. där barn och unga normalt finns. 

Under denna fortbildning presenterar barnombudsman Elina Pekkarinen, professor Elina Pirjatanniemi, universitetslektor Marina Lundkvist och jurist Thomas Sundell kunskap och synpunkter kring hur vi kan öka barns och ungas delaktighet och ge dem större möjligheter att påverka.

Mål:

Att som vuxen

  • ta barns och ungas rätt att påverka på allvar 
  • se till att barn och unga får/har tillräckligt med information 
  • skapa möjligheter för barn och unga att vara delaktiga och påverka 
  • använda informationen man får av barnen och de unga så att den påverkar verksamheten

Målgrupper: Personal och ledande tjänstemän inom småbarnspedagogik, undervisning och bibliotek

Välkommen!

Ort
Webbinarium
Plats
Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
Ingen avgift