Fortbildning och seminarier

Biblioteket som främjare av aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet

Regionförvaltningsverket arrangerar ett svenskspråkigt informations- och diskussionstillfälle om bibliotekens samhälleliga roll utgående från resultaten i befolkningsenkäten Biblioteket som främjare av demokrati, som RFV publicerade i slutet av 2021. Resultaten i enkäten hittas på RFV:s webbsida: https://avi.fi/sv/om-oss/var-verksamhet/vi-publicerar-information/biblioteksstatistik

Hur syns demokratin i bibliotekens verksamhet? Vad får vi veta om unga vuxnas och icke-användares synpunkter på bibliotekens verksamhet och demokratiska uppdrag? Vilken betydelse kan resultaten få för verksamheten i ditt bibliotek? Vilka utvecklingsidéer för tjänsterna?

Kom och diskutera tankar och idéer med dina bibliotekskolleger!

Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverket
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
Ingen avgift