Fortbildning och seminarier

Källkritik och mediepåverkan

Kan följas på nätet

Att kritiskt granska texters innehåll och bedöma tillförlitlighet,  ursprung och uttryckssätt är en läskompetens som krävs i dagens samhälle.   

I både skolans och bibliotekens demokratiska uppdrag ingår att ge alla möjlighet att utveckla källkritiska förmågor och perspektiv. Dessa kunskaper har blivit allt viktigare i takt med att strategisk och målinriktad mediepåverkan ökat. Den kritiska läskompetensen grundar sig på en god läskunnighet - ett mål som sammanför hela lärstigen med bibliotekens uppdrag att främja en mångsidig läskunnighet. 

Hur kan man arbeta med källkritik på ett konkret sätt och med vilka verktyg?  

Som utbildare för webbinariet fungerar Maarit Jaakkola och Leena Pylkkö.  

Maarit Jaakkola är docent i journalistik vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet och vid fakulteten för informationsteknologi och kommunikationsvetenskap vid Tammerfors universitet. Maarit är medförfattare till UNESCO:s ramverk för medie- och informationskunnighet: Media and information literate citizens: think critically, click wisely!

Leena Pylkkö är projektplanerare vid Nationella audiovisuella institutet för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. För projektet är Leena tjänstledig från Åbo stadsbibliotek, där hon arbetat med skolsamarbete och mediefostran. Hon har också sammanställt den regionala planen för mediefostran för Sydvästra Finlands allmänna bibliotek.

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Fredrik Åman
Telefon
029 5018 619
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema