Fortbildning och seminarier

Kompetensprofiler för digistödjare

Kan följas på nätet

Hurdant digitalt stöd behövs på biblioteket, gäller det tekniska problem eller problem med att uträtta ärenden digitalt, eller bådadera? Hurdant kunnande behövs i digistödet? 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) publicerar i slutet av året kompetensprofiler för digistödjare. Profilerna har kommit till tillsammans med digistödjare inom olika verksamheter för att hjälpa dem som ger digitalt stöd att uppfatta hurdant stöd olika kundgrupper vanligtvis kan behöva. De gör det också lättare att utveckla den egna kompetensen. 

Samarbetsgruppen ÅKE ordnar ett webbinarium med Mirva Gullman, specialsakkunnig vid DVV, som berättar om kompetensprofilerna. Kom med och diskutera stödbehovet och sätten att hjälpa på biblioteket! 

Anmäl dig senast 5.1.2023.

Plats
Zoom
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet tillsammans med samarbetsgruppen Åke
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
Ingen avgift