Mot ett e-bibliotek med ”allt i en lucka”

Kom och höra på aktuell information och diskutera om e-biblioteksprojektet på svenska onsdagen den 17.5. Informationstillfället ordnas i Teams och har samma innehåll som informationstillfället som ordnades 13.4. På plats är projektexperterna Seija Laitinen-Kuisma och Marjo Haatainen från e–biblioteksprojektet. Informatiker Tina Wigg från Helsingfors stadsbibliotek presenterar e-biblioteksprojektet på svenska och tolkar diskussionen. 

Teams-länk till informationstillfället 17.5 kl. 13-14 

 

Plats
Teams
Börjar
Slutar
Organisation
E-biblioteksprojektet
Fortbildningens eller seminariets tema