Fortbildning och seminarier

Sote-reformen, välfärdsområde, bildningskommun - vad betyder det för biblioteken? 

Kan följas på nätet

Det finns många frågor om hurdan situationen kommer att vara i kommunerna efter social- och hälsovårdsreformen. Vad för reformen med sig för de förvaltningsgrenar och verksamheter som stannar kvar i kommunen? Hur inverkar de nya ekonomiska ramarna på kultur- och biblioteksverksamheten?  

Att utbildning och kultur blir den största sektorn i kommunen kan innebära ett lyft och en möjlighet att förbättra tjänsterna, framför allt genom ett ökat samarbete. Men hurdana farhågor och förväntningar väcker reformen?  

Siv Sandberg, universitetslärare och forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, förklarar vad reformen betyder och svarar på frågor. Siv är expert på kommunal och regional förvaltning i Norden med lång erfarenhet av att analysera och förklara reformer. Åren 2020–21 var hon medlem av en expertgrupp med uppdrag att formulera riktlinjer för den nationella kommunpolitiken efter vårdreformen. 

Välkommen att diskutera med Siv och dina kolleger!

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema