Välkommen på fortbildningen Kreativ kommunikation: presentationer och bokprat på ett naturligt sätt

Vill du utveckla din förmåga att hålla tal, presentationer och bokprat på ett naturligt sätt? Känna dig trygg, bekväm och närvarande inför publik? Få kunskap och insikter som bidrar till effektiv, tydlig och inspirerande kommunikation? Vi bjuder på en heldagskurs om bland annat röstanvändning och kroppskännedom med teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren på Wasa Teater.

Tid: 5.3.2020, kl. 9:30-15.00 (morgonkaffe från kl. 9:00):

Målgrupp: Bibliotekspersonal och andra intresserade

Programmet för fortbildningen

Anmälan till fortbildningen. Anmäl dig senast 26.2.2020.

 

 

Ort
Vasa
Plats
Wasa Teater, rum Glaset, Sandögatan 7
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
överinspektör Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
Fortbildningen är avgiftsfri. Arrangören bjuder på morgon- och eftermiddagskaffe.
Material från evenemanget finns här

Material från fortbildningen publiceras på vår webbplats efteråt. 

https://www.avi.fi/web/avi/koulutukset-ja-tapahtumat/koulutusmateriaali

Fortbildningens eller seminariets tema