Webbinariet Uppväxt och lärande på en språkö

Lärstigen på språköarna är en speciell och viktig del av utbildningen i Finland. Vi samlas till webbinarium för att begrunda lärandet i en flerspråkig miljö och hitta språkstärkande upplägg. Webbinariet i augusti följs upp av ett seminarium i Helsingfors 14.1.2021. Kom med för att få inspiration och stöd i ditt arbete på en språkö!

Mål:

- få ny kunskap i språköarnas pedagogik

- hitta språkstärkande upplägg

- utveckla samarbetet pedagogik-bibliotek

MålgruppPersonal i daghem, skola och bibliotek på språköarna samt övriga intresserade.

Inbjudan och program

Anmälan: Anmäl dig via denna länk senast fredag 21.8.2020.

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.

Kontakt:

Om programmet: Överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621
Om anmälan och annullering: Planerare Cecilia Ekqvist, cecilia.ekqvist@avi.fi, tfn 0295 016 451

Om anslutning och teknik: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

Ort
Webbinarium. Anmälan krävs!
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.
Material från evenemanget finns här

Material från fortbildningen publiceras på RFV:s webplats efteråt.

Fortbildningens eller seminariets tema