Sökmotorer

Man kan söka information på många sätt. Informationsbehovet styr var och hur man söker. Den vanligaste metoden är att googla, men det finns också andra metoder att söka information: med hjälp av andra sökmotorer, register, specialregister och specialsökningar samt bibliotekens informationstjänst. 

Bibliotekens personal söker information både i bibliotekets samlingar och i andra informationskällor. Ofta har biblioteken skaffat avgiftsbelagda specialdatabaser som kan användas bara på bibliotekpersonalens datorerer eller på kunddatorerna. Vilka databaser biblioteken har varierar. 

På nätet finns en stor mängd olika söktjänster. Många av dem är värda att bekanta sig med. Den kändaste av dem är Google. Även om Google är en bra och mångsidig söktjänst, är det viktigt att komma ihåg att det finns flera bra alternativ. Exempel på söktjänster är:

Samma sökning ger varierande sökresultat beroende på vilken söktjänst du använder. Dessutom har olika söktjänster olika begränsningsmöjligheter, som kan underlätta sökandet. Då du använder Googles tjänster sparar Google en del privat information om dig.  På nätet finns en hel del söktjänster som inte sparar information om dina privata uppgifter och sökningar. Här är några exempel:

Söktjänsten Startpage sparar inte ens användarens IP-adress, så i den är anonymiteten garanterad.

WolframAlpha

Wolfram Alpha är en sök- och svarsmotor utvecklad av Wolfram Research. Wolfram Alpha använder sig avkalkyleringsprogrammet  Mathematica för att söka och behandla information. Du kan ställa frågor till sökmotorn och få svar i form av tabeller och diagram. Wolfram Alpha genomför invecklade beräkningar. I den här tjänsten kan du också analysera din Facebook-användning.

Askreddit.com är en webbtjänst där användarna kan dela information och webbsidor om olika ämnen, beställa diskussioner om olika ämnesområden, reagera på andras åsikter och ställa frågor. 

Ecosia ekologisk sökning

Boardreader söker diskussioner.

Prova på metasökning!

Metasökmaskiner är sökmaskiner som utnyttjar de traditionella sökmaskinernas insamlade information. Metasökmaskinerna utför simultant sökningar i flera olika sökmaskiners databaser och sammanfogar och rangordnar resultaten enligt egna kvalitetsprinciper till en sökresultatslista. Täckningen blir större då sökningen görs i flera olika databaser samtidigt. Man behöver inte själv söka i flera olika sökmaskiner och jämföra resultaten mot varandra, då metasökmaskinen automatiskt gör det.

En annan fördel med metasökmaskiner är att sökresultatet är lättare att gå igenom eftersom sökresultatet i metasökmaskinerna begränsas till de 200 till 500 mest relevanta träffarna.

Bekanta dig med metasökningar med hjälp av följande sökmotorer:

Andra sökmotorer:

Läs mer om sökmotorer

Följande stycket: Välj informationskällor