Söktjänster

På nätet finns en stor mängd olika söktjänster. Många av dem är värda att bekanta sig med. Exempel på söktjänster är:

Läs mer om Effektiv användning av Google.

Även om Google är en bra och mångsidig söktjänst, är det viktigt att komma ihåg att det finns flera bra alternativ. Samma sökning ger varierande sökresultat beroende på vilken söktjänst du använder. Dessutom har olika söktjänster olika begränsningsmöjligheter, som kan underlätta sökandet.

Då du använder Googles tjänster sparar Google en del privat information om dig.  På nätet finns en hel del söktjänster som inte sparar information om dina privata uppgifter och sökningar. Här är några exempel:

Söktjänsten Startpage sparar inte ens användarens IP-adress, så i den är anonymiteten garanterad.

Prova på metasökning!

Metasökmaskiner är sökmaskiner som utnyttjar de traditionella sökmaskinernas insamlade information. Metasökmaskinerna utför simultant sökningar i flera olika sökmaskiners databaser och sammanfogar och rangordnar resultaten enligt egna kvalitetsprinciper till en sökresultatslista. Täckningen blir större då sökningen görs i flera olika databaser samtidigt. Man behöver inte själv söka i flera olika sökmaskiner och jämföra resultaten mot varandra, då metasökmaskinen automatiskt gör det.

En annan fördel med metasökmaskiner är att sökresultatet är lättare att gå igenom. Traditionella sökmaskiner kan producera flera tusentals om inte miljoner sökresultat med vissa sökord medan sökresultatet i metasökmaskinerna begränsas till de 200 till 500 mest relevanta träffarna.

Bekanta dig med metasökningar med hjälp av följande sökmaskiner: