Litteratur och kännedom om innehållet

Välkommen på ÅKEs bokpratarcirkel

Välkommen på ÅKEs bokpratarcirkel onsdagen den 26.10 kl. 14.00-15.30!
Denna gång bokpratar vi om ungdomsböcker.

Vi hoppas att det är många som deltar och bokpratar för varandra. Du kan ha en eller flera böcker som du bokpratar om men du kan också komma med och bara lyssna om du vill. 

ÅKEs bokpratarcirkel är en informell och kamratlig mötespunkt för alla som bokpratar eller är intresserade av att börja bokprata, du behöver inte vara en erfaren bokpratare, kom med och lär dig och dela med dig av dina bästa tips.

Vad säger forskningen? Tema 1: Ljudböcker för barn. Tema 2: Näthat mot finlandssvenskar

Vad säger forskningen? är en ny webbinarieserie som presenterar och diskuterar aktuell forskning som kan vara av intresse för dig som arbetar inom bibliotek, skola eller småbarnspedagogik.  

Vi pejlar på det specifika och det allmänna - nyfikna på vad som försiggår inom forskningen och öppna för nya perspektiv på vår omvärld.

Det första webbinariet är tvådelat. Du kan välja att följa med det ena eller båda. 

Välkommen på ÅKEs bokpratarcirkel!

Välkommen på ÅKEs bokpratarcirkel onsdagen den 21.9 kl. 14.00-15.30!
Denna gång bokpratar vi om barn- och ungdomsböcker.

Vi hoppas att det är många som deltar och bokpratar för varandra. Du kan ha en eller flera böcker som du bokpratar om men du kan också komma med och bara lyssna om du vill. 

ÅKEs bokpratarcirkel är en informell och kamratlig mötespunkt för alla som bokpratar eller är intresserade av att börja bokprata, du behöver inte vara en erfaren bokpratare, kom med och lär dig och dela med dig av dina bästa tips.

Små barn i en digital värld - nylitteracitet, samspel och forskningsbaserad kunskap

Frågor kring digital teknologi och små barn väcker mycket debatt i medierna och bland professionella som jobbar med barn. Under denna fortbildning får du mer kunskap om ämnet och konkreta idéer för arbetet.  

Anett Sundqvist (leg. logoped, bitr. professor vid Linköpings universitet) berättar om pågående forskning om hur digitala medier påverkar barn i daghemsåldern.  

Introduktion i litteraturvetenskap, 10 sp nätkurs

Introduktion i litteraturvetenskap, 5 sp

Kursen är nätbaserad och behandlar litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litterära genrer. Den ger grundläggande färdigheter i att tillämpa litteraturvetenskapliga analysmodeller inom de berättande, lyriska och dramatiska genrerna och den introducerar några centrala litteraturteoretiska traditioner. Kursen ger också en orientering i litteraturvetenskapliga bibliografier och litteratursökning.

Tidpunkt: 27.9-19.12.2021

Pedagogisk eftermiddag med Wera Kunnas / Finlandssvenskhet och finskhet i barn- och läroböcker

Diskussion om språkidentitet i barn- och läroböcker

Varmt välkommen till pedagogisk eftermiddag med Wera Kunnas på måndagen 26/4 för att diskutera finlandssvenskhet, finskhet och språkidentitet! Eftermiddagen ordnas av Åbo stads läskunnighetprojekt Rikta dig till läsning! och En läsande kommun -nätverkets projekt Ordens symfoni i Sydvästra Finland.

En tvåspråkig webbinariedag: Kompasser till en god läskunnighet

Kompasser till en god läskunnighet – hjärnan, språkmedvetenhet och ordkonst.

Åbo stads läskunnighetprojekt Rikta dig till läsning! ordnar i samarbete med En läsande kommun -nätverkets projekt Ordens symfoni i Sydvästra Finland en tvåspråkig webbinariedag 10.4.2021 kl. 10–13. 

Närmare information och anmälningen: se Rikta dig till läsning! -projektets webbsida. Anmäl dig senast på torsdagen 8.4.2021. 

  

PROGRAM: