Mediefostran och digitala färdigheter

Presentationer och Teams för bibliotekspersonal

Är du nyfiken på hur du kan göra fina presentationer i till exempel Powerpoint och Canva? Vill du veta mer om hur du lyckas med bra möten och presentationer i Teams? Då är den här utbildningen för dig. Under tre timmar går vi bl.a. igenom olika funktioner i Powerpoint, Canva och Teams och diskuterar hur man kan tänka kring upplägg och interaktion.

Utbildningen formas utgående från de behov som ni deltagare har, så du får gärna höra av dig med önskemål till utbildaren Linda Mannila (linda@digismart.fi) redan på förhand!

Källkritik och mediepåverkan

Att kritiskt granska texters innehåll och bedöma tillförlitlighet,  ursprung och uttryckssätt är en läskompetens som krävs i dagens samhälle.   

I både skolans och bibliotekens demokratiska uppdrag ingår att ge alla möjlighet att utveckla källkritiska förmågor och perspektiv. Dessa kunskaper har blivit allt viktigare i takt med att strategisk och målinriktad mediepåverkan ökat. Den kritiska läskompetensen grundar sig på en god läskunnighet - ett mål som sammanför hela lärstigen med bibliotekens uppdrag att främja en mångsidig läskunnighet. 

Gratis är gott – webbinarium

Välkommen på Gratis är gott – webbinarium på fredagen den 3.6 kl. 14-16

Under webbinariet kommer du att få konkreta tips om nyare webbresurser och verktyg som är fria att använda. Den här gången bekantar  vi oss med verktyg som du behöver när du gör olika infoblad, affischer och kampanjer (t.ex. sommarkampanjer). Du kan redan nu på förväg ge önskemål om verktyg som du behöver i ditt arbete så går vi genom dem i webbinariet.

Delta och skriv lösenordet AKEpampas

Kommunicera mera!

AKE Borgå arrangerar år 2022 en utbildningsserie med namnet Biblioteket kommunicerar, som behandlar kommunikation ur olika perspektiv.

  • Hur ska man skriva till medier av olika slag?
  • Hur ska man påverka och personifiera på sociala medier?
  • Hur kan biblioteken kommunicera jämställt och inkluderande och varför är det viktigt?

Kommunicera mera är ett webbinarium om kommunikation som är riktat till alla biblioteksanställda, även till dig som inte ser kommunikation som ditt specialområde.

Små barn i en digital värld - nylitteracitet, samspel och forskningsbaserad kunskap

Frågor kring digital teknologi och små barn väcker mycket debatt i medierna och bland professionella som jobbar med barn. Under denna fortbildning får du mer kunskap om ämnet och konkreta idéer för arbetet.  

Anett Sundqvist (leg. logoped, bitr. professor vid Linköpings universitet) berättar om pågående forskning om hur digitala medier påverkar barn i daghemsåldern.  

Förhandsinfo: 1111 digievenemanget Källan till rätt information

Höstens digievenemang kommer igen! I år är ämnet källkritik, att hitta information och rätt information i allmänhet - passligt för Temaåret för forskningsbaserad kunskap. Programmet är tvåspråkigt!

Evenemanget är öppet för alla och förstås gratis. Program kommer senare, men det löns redan nu att sätta datumet i kalendern!

Välkommen med!

Biblioteksfortbildning 2021-2022-Tillsammans gör vi biblioteket

Biblioteken har en synlig roll i samhället och de förändringar som sker i samhället påverkar alltid biblioteken. Fortbildningsprogrammet Tillsammans gör vi biblioteket! är ett forum för kompetensutveckling och kollegialt lärande för bibliotekspersonal. Programmet är riktat till bibliotekspersonal som vill medverka i utvecklingen av biblioteksverksamheten och bidra till arbetsgemenskapens kompetens och välmående.

Webinaari: Tee videosi helposti ja nopeasti

Videon tekeminen ja videon editoiminen itse, on helpompaa kuin varmaankin olet ajatellut. Videoiden tekemiseen tarkoitettuja muokkaussovelluksia on monia. Voit yhdistää kuvaamaasi videoita kuviin ja lisätä niihin tekstejä. Tässä koulutuksessa perehdymme kevyen videokuvauksen perusteisiin. Miten videoiden tekeminen onnistuu esimerkiksi mobiililaitteella, mitä haasteita liittyy äänen tallentamiseen sekä valaistukseen.