Koulutus ja seminaaritFortbildning och seminarier

Biblioteksfortbildning 2021-2022-Tillsammans gör vi biblioteket

Biblioteken har en synlig roll i samhället och de förändringar som sker i samhället påverkar alltid biblioteken. Fortbildningsprogrammet Tillsammans gör vi biblioteket! är ett forum för kompetensutveckling och kollegialt lärande för bibliotekspersonal. Programmet är riktat till bibliotekspersonal som vill medverka i utvecklingen av biblioteksverksamheten och bidra till arbetsgemenskapens kompetens och välmående. Programmet erbjuder deltagarna ett modernt fortbildningsforum för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte samt nya arbetssätt att fördjupa och utveckla sin personliga och professionella kompetens inom viktiga teman som bl.a. kommunikation, bemötande, marknadsföring, medarbetarkompetenser.

Ort
Online/olika orter
Börjar
Slutar
Organisation
Centret för livslångt lärande
Kontaktperson
Nancy Pettersson
Telefon
046-9202341
Avgift
Avgiftsfri, kostnader för resor, kost och logi står deltagarna själv för