Fortbildning och seminarier

Studier i informationsvetenskap, 60 sp

Hösten 2024 startar en ny nätbaserad studiehelhet omfattande 60 sp inom ämnet informationsvetenskap. Då har du som vill jobba på bibliotek möjlighet att ta till dig den kompetens du behöver!

Du som studerar informationsvetenskap lär dig hur böcker, webbsidor, ljudupptagningar, industridokument och andra typer av media lagras, återvinns, förmedlas och evalueras i ett digitalt informationssamhälle. Under studierna behandlas även informationsgången i olika miljöer (t.ex. på webben, marknader eller sociala nätverk), informationsprocesser i organisationer som bibliotek och företag, informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, -verktyg och -kanaler.

Vi inleder studiehelheten med Grundkurs i informationsvetenskap, 5 sp 7.10-15.12.2024, kursen är nätbaserad med nätträffar den första 12.10 kl. 9.00-12.15. De flesta av kurserna är helt nätbaserade, 1-2 kurser har närstudier i Åbo.

Ort
Åbo
Organisation
Öppna universitetet vid Åbo Akademi
Kontaktperson
Nancy Pettersson
Telefon
+358 469202341
Avgift
Se länken ovan