Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2016–2020

Rådet för de allmänna biblioteken beslöt hösten 2013 att den då gällande strategin för åren 2011–2016 skulle uppdateras och förnyas för åren 2016–2020. För detta bildades en arbetsgrupp, som beslöt att man istället för att utarbeta en ny strategi för Rådet för de allmänna biblioteken skulle utarbeta en publikation med mer omfattande riktlinjer som kunde ge biblioteken idéer för uppgörande av egna strategier.  

Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2016­–2020: Medborgarens bibliotek – En väsentlig del av finländskt kunnande

 • Den finskspråkiga tryckta versionen av publikationen (Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020)  har i slutet av januari 2016 skickats till landskapsbiblioteken för vidaredistribution till beslutsfattare, bibliotek och andra intressenter
 • Publikationen har översatts till svenska. Den svenskspråkiga versionen trycks och skickas på våren  till landskapsbiblioteken  för vidaredistribution.
 • Publikationen översätts också till engelska

Tilläggsmaterial till Riktlinjer för de allmänna biblioteken 20162020

 • Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2016–2020: nätversion
 • Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2016–2020: presentationsdior
 • Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2016–2020: material för workshops, powerpoint-material där åtgärdsförslagen inte är med. När man skriver ut diorna som anteckningssidor kan man använda dem till att utarbeta åtgärder för det egna biblioteket.
 • Närbiblioteket är en dörr till alla bibliotek: A4-broshyr (pdf)
 • Nätpublikationen och presentationsmaterialet på finska (Kansalaisen kirjasto: Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020)
 • Nätpublikationen på engelska (Library for citizens: The way forward for public libraries  2016–2020)
 • Nätbilaga till publikationen: Riksomfattande nättjänster och projekt (på finska)

Föregående publikation

 • Rådets strategi för 2011–2016 finns på tre språk:

             - finska - svenska - engelska

Arbetsgruppens medlemmar

Salla Erho, t.f. biblioteksdirektör, Rovaniemi stadsbibliotek – Lapplands landskapsbibliotek

Tuula Haavisto, biblioteksdirektör, Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken

Pirkko Lindberg, chef för bibliotekstjänster, Tammerfors stadsbibliotek – Birkalands landskapsbibliotek

Rebekka Pilppula, chef för kultur- och bibliotekstjänster, Joensuu regionbibliotek – Nordkarelens landskapsbibliotek

Sekreterare

Päivi Litmanen-Peitsala, kommunikationsplanerare, Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken, Biblioteken.fi

Erkki Lounasvuori, ledande planerare, Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken