Rådet för de allmänna biblioteken - Arbetsutskottet

Arbetsutskottets uppgifter

Arbetsutkottet förbereder rådets sammanträden och fungerar som rådets verkställande organ.

För att uträtta sina uppgifter skall arbetsutskottet representera rådet vid förhandlingar och diskussioner med olika intressegrupper, ge utlåtanden, vid behov utse rådets representanter till förvaltningsorgan och arbetsgrupper samt informera om rådets verksamhet.

Till arbetsutskottet hör rådets ordförande, viceordförande och fem andra medlemmar samt två suppleanter.

Arbetsutskottet har en mandatperiod på två år. Medlemmar kan fungera i arbetsutskottet i två på varandra följande mandatperioder.

Till arbetsutskottets möten kan även kallas sakkunniga. En representant för den nationella utvecklingsenheten deltar i arbetsutskottets möten. 

Arbetsutskottet är beslutfört när minst fyra medlemmar, inklusive ordföranden och viceordföranden är närvarande.

Arbetsutskottets medlemmar 2024-2025

Biblioteksdirektör Päivi Savinainen, YKN:s ordförande 
Kuopio stadsbibliotek
Maaherrankatu 12
70100 Kuopio
+358 44 718 2311
paivi.savinainen@kuopio.fi

Bibliotekschef Nina Sipola, YKN:s viceordförande och beredare 
Rovaniemi stadsbibliotek
Jorma Eton tie 6
96100 Rovaniemi
+358 40 576 2604
nina.sipola@rovaniemi.fi

Chef för bibliotekstjänster Niina Salmenkangas
Tammerfors stadsbibliotek
PL 152, 33101 Tammerfors
+358 40 800 4404
niina.salmenkangas@tampere.fi

Chef för biblioteks- och kulturtjänster Anni Tormas
Stadsbiblioteket i Huittinen
Lauttakylänkatu 26, 32700 Huittinen 
+358 40 560 4323
anni.tormas@huittinen.fi

Specialplanerare Aija Laine
Helsingfors stadsbibliotek / Nationella utvecklinstjänster
PB 51400, 00099 Helsingfors stad
+358 40 650 3238
aija.laine@hel.fi

Biblioteksdirektör Heli Huotakoski
Lukiokatu 2
13100 Tavastehus
+358 869 6465
heli.huotakoski@hameenlinna.fi

 

Suppleanter:

Biblioteksdirektör Marja Huuhtanen, 2022–2024
Villmanstrands stadsbibliotek 
Valtakatu 47, 53100 Villmanstrand
+358 40 594 9856
marja.huuhtanen@lappeenranta.fi

Biblioteksdiektör Joni Rahja
Kajana stadsbibliotek
Seminaarinkatu 15, 87100 Kajana
+358 44 710 0431
joni.rahja@kajaani.fi

Chef för bibliotekstjänster Malin Hollmén
Borgå stadsbibliotek
Prästgatan 20, 06100 Borgå
+358 40 1447 637
malin.hollmen@porvoo.fi