Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2016–2020

Rådet för de allmänna biblioteken beslöt hösten 2013 att den då gällande strategin för åren 2011–2016 skulle uppdateras och förnyas för åren 2016–2020. För detta bildades en arbetsgrupp, som beslöt att man istället för att utarbeta en ny strategi för Rådet för de allmänna biblioteken skulle utarbeta en publikation med mer omfattande riktlinjer som kunde ge biblioteken idéer för uppgörande av egna strategier.  

Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2016­–2020: Medborgarens bibliotek – En väsentlig del av finländskt kunnande

  • Den finskspråkiga  (Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020)  och den svenskspråkiga tryckta versionen av publikationen skickades 2016 till landskapsbiblioteken för vidaredistribution till beslutsfattare, bibliotek och andra intressenter
  • Publikationen har också översatts till engelska

Tilläggsmaterial till Riktlinjer för de allmänna biblioteken 20162020

Föregående publikation

  • Rådets strategi för 2011–2016 finns på tre språk:

             - finska - svenska - engelska

Arbetsgruppens medlemmar

  • Salla Erho, t.f. biblioteksdirektör, Rovaniemi stadsbibliotek – Lapplands landskapsbibliotek
  • Tuula Haavisto, biblioteksdirektör, Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken
  • Pirkko Lindberg, chef för bibliotekstjänster, Tammerfors stadsbibliotek – Birkalands landskapsbibliotek
  • Rebekka Pilppula, chef för kultur- och bibliotekstjänster, Joensuu regionbibliotek – Nordkarelens landskapsbibliotek

Sekreterare

  • Päivi Litmanen-Peitsala, kommunikationsplanerare, Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken, Biblioteken.fi
  • Erkki Lounasvuori, ledande planerare, Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken