Riktlinjer för de allmänna biblioteken

Dokumenten Riktlinjer för de allmänna biblioteken innhehåller allmänna riktlinjer och ger biblioteken idéer för uppgörande av egna strategier.

Ett nytt dokument med riktlinjer för åren 2021–2025 har nu gjorts.Det behandlades vid YKN-mötet i april 2021 och kommer att tryckas för distribution i början av hösten. Dokumentet lyfter fram teman som är aktuella just nu. Det tidigare dokumentet Riktlinjer för 2016–2020 är fortfarande relevant och det lönar sig att läsa det parallellt med det nya dokumentet.

Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2021–2025

Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2016­–2020

Rådets strategi 2011–2016