Fortbildning och seminarier

Hälsningar från Danmark!

Kan följas på nätet

I augusti och september anordnade Regionförvaltningsverket två identiska studiebesök i Danmark. Deltagarna i gruppresorna besökte 10 danska bibliotek. Teman var delaktighet, tillgänglighet, användning av biblioteksutrymmen, självbetjäning, evenemang, tjänster för barn, ungdomar och familjer, läsfrämjande verksamhet och användning av bibliotek efter coronapandemin.

Nio biblioteksanställda från Nyland deltog i resan.  Vad lärde vi oss? Vad var överraskande?

På ett morgonkaffe som ordnas av AKE Borgå och Regionförvaltningsverket 27.9 kl. 9-11 berättar deltagarna vad de lärde sig av studieresan. Tillställningen är tvåspråkig. Frågor och kommentarer kan ställas på både finska och svenska.

Program

9.00–9.15 Välkommen! Elina Karioja, AKE Borgå och Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

9.15-10.45 Reseberättelser på finska och svenska. Teman är till exempel barnbiblioteksarbete, marknasdföring och kundupplevelse.

  • Päivi Peltomaa, Esbo stadsbibliotek
  • Paula Roselius, Kyrkslätts bibliotek
  • Mila Hulsi-Heatfield, Högfors stadsbibliotek

10.45-11.00 Sammanfattning

Du behöver inte anmäla dig på förhand. Du kan också beställa inspelningarna med den här blanketten. Inspelningarna ligger kvar i två veckor.

Delta i evenemanget via den här länken!

Ytterligare information: Elina Karioja

Plats
Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Borgå stadsbibliotek / AKE
Kontaktperson
Elina Karioja
Telefon
040 610 2218
Avgift
gratis