Rådet för de allmänna biblioteken - Arbetsutkottet

Arbetsutskottets uppgifter

Arbetsutkottet förbereder rådets sammanträden och fungerar som rådets verkställande organ.

För att uträtta sina uppgifter skall arbetsutskottet representera rådet vid förhandlingar och diskussioner med olika intressegrupper, ge utlåtanden, vid behov utse rådets representanter till förvaltningsorgan och arbetsgrupper samt informera om rådets verksamhet.

Till arbetsutskottet hör rådets ordförande, viceordförande och fem andra medlemmar samt två suppleanter. Arbetsutskottet har en mandatperiod på två år. Medlemmar kan fungera i arbetsutskottet i två på varandra följande mandatperioder. Till arbetsutskottets möten kan även kallas sakkunniga. Arbetsutskottet är beslutfört då ordföranden och viceordföranden samt minst fyra medlemmar är närvarande.

Arbetsutskottets medlemmar

Biblioteksdirektör Jouni Pääkkölä, ordförande 2018-2019
Uleåborgs stadsbibliotek
Kaarlenväylä 3
PL 15, 90100 Oulu
Gsm +358 50 3618 109
jouni.paakkola@ouka.fi

Kultur-och biblioteksdirektör Marita Ahola, 2017-2018: 2018-2019
Vasa stadsbibliotek
Biblioteksgatan 13
65100 Vasa
Gsm +358 40 5211863
marita.ahola@vaasa.fi

Biblioteksdirektör  Seija Laitinen-Kuisma, 2017-2018; viceordförande 2018-2019
Jyväskylä stadsbibliotek
Vapaudenkatu 39–41
PL 50, 40101 Jyväskylä
Tfn 014 266 4093
seija.laitinen-kuisma@jkl.fi

Chef för biblioteket och medborgarinstitutet Pirkko Lindberg, 2018-2019
Tammerfors stadsbibliotek
Pirkankatu 2
33210 Tammerfors
Gsm +358 400 985991
pirkko.lindberg@tampere.fi

Kirjastopalveluiden esmies Aino Satama, 2017-2018, 2018-2019
Fredrikshamns stadsbibliotek
Rautatienkatu 8
49400 Fredrikshamn
Gsm +358 40 721 5943

Biblioteksdirektör Päivi Savinainen, 2017-2018, 2018-2019
Kuopio stadsbibliotek
Maaherrankatu 12
70100 Kuopio
Gsm +358 44 7182 311
paivi.savinainen@kuopio.fi

Biblioteksdirektör Satu Soppela-Hyle, 2018-2019
Harjavalta stadsbibliotek
Myllykatu 1
29200 Harjavalta
Gsm +358 44 432 5337
satu.soppela-hyle@harjavalta.fi

Specialplanerare Aija Laine
Helsingfors stadsbibliotek
PL 4212, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. + 358 9 310 85619,  Gsm + 358 40 6503238
aija.laine@hel.fi

Suppleanter:

Biblioteksdirektör Mikko Paajala, 2016-2017, 2018-2019
Rovaniemi stadsbibliotek
Jorma Eton tie 6
96100 Rovaniemi
mikko.paaja@rovaniemi.fi

Chef för bibliotekstjänsterna Katri Vänttinen, 2018-2019
Helsingfors stadsbibliotek
Klockbron 8
00520 Helsingfors
katri.vanttinen@hel.fi