Projekt om servicekoncept för digitala medier

I projekthelheten som finansieradess av undervisnings- och kulturministeriet kartlades utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomfördes användarorienterade försök. Projekten pågick från juni 2020 till maj 2021.

Utredningsarbetet bestod av följande parallella helheter: kartläggning av den tekniska arkitektur och klienthantering som behövs; helheter gällande upphovsrätt, samlingsriktlinjer och informationsförvaltning samt lösningar för produktion, organisering och finansiering. Utöver detta testades lämpligheten av olika serviceplattformar för ett gemensamt servicekoncept.

Som resultat förväntas även rekommendationer som stöder konkurrensutsättningen och den tekniska utvecklingen av en serviceplattform samt fortsatta planer framför allt för det kritiska samarbetet.

Beroende på hemkommun har medborgarna ojämlika utgångspunkter vad gäller åtkomsten till licenserade digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Olika kommuner och biblioteksnätverk har mycket olika digitala samlingar. Biblioteken använder också många olika plattformstjänster och tekniska lösningar, vilket försämrar användbarheten och en jämlik åtkomst. Dessutom råder en brokig praxis i fråga om licensavgifter och royalties för upphovsrätt för digitala innehåll.

Mera information på finska 

Kontaktperson

Projektchef Suvi Sivulainen

Projektet för digitala medier 

suvi.sivulainen@hel.fi

Tfn +358 40191 8531