Kontaktuppgifter till e-biblioteksprojektets projektgrupp

Bekanta dig med projektgruppen 

Postadress: 
Helsingfors stadsbibliotek / Biblioteksnätverkets gemensamma tjänster 
E-biblioteksprojektet 
PB 52401 
00099 Helsingfors stad 
 
Projektledare 
Suvi Sivulainen 
suvi.sivulainen@hel.fi 
+358 40 191 8531 
 
Projektexpert / bibliotekens nätverkssamarbete 
Seija Laitinen-Kuisma 
seija.laitinen-kuisma@hel.fi 
+358 40 530 6843 
   
Projektexpert / förlagsbranschens nätverkssamarbete 
Anna Tuomikoski 
anna.tuomikoski@hel.fi 
+358 40 524 1429 
   
Projektexpert / teknologi 
Joona Kutilainen-Pennanen 
joona.kutilainen-pennanen@hel.fi 
+358 40 353 0964  
 
Projektexpert / kommunikation 
Marjo Haatainen   
marjo.haatainen@hel.fi 
+358 50 382 8150 
 
Chef för biblioteksnätverkets gemensamma tjänster / projektägare 
Virva Nousiainen-Hiiri 
virva.nousiainen-hiiri@hel.fi 
+358 50 402 5813