Styrgrupp och expertgrupper

Styrgrupp

Styrgruppen för e-biblioteksprojektet har som uppgift att

 • Stödja och styra framskridandet av projektet med beaktande av synpunkterna från hela ekosystemet.
 • Utstaka projektets mål och godkänna projektplanen.
 • Hantera eventuella väsentliga förändringar i projektet.
 • Upprätthålla projektsamarbetet och relationer till intressegrupperna.
 • Utvärdera projektresultatens effektivitet.

Styrgruppens medlemmar

 • Kristiina Hormia-Poutanen, Finlands nationalbibliotek
 • Virva Nousiainen-Hiiri, projektägare, Konsortiet för de allmänna biblioteken
 • Päivi Savinainen, representant för Rådet för de allmänna biblioteken
 • Johanna Selkee, Kommunförbundet
 • Katri Vänttinen, Helsingfors stadsbibliotek

Styrgruppens mötesprotokoll

Protokollen offentliggörs på finska. Se protokollen här.
 

Expertgrupper

Expertgrupperna har som uppgift att stödja arbetet i projektgruppen för e-biblioteksprojektet. Expertgruppernas medlemmar medför sin expertis till arbetet med projektets delområde, företräder sina egna intressegrupper och kommunicerar målen för projektet och dess framskridande inom sitt eget nätverk av intressegrupper. De deltar också i utstakningar av sina delområdens verksamhet och stöder, övervakar samt styr delområdets framskridande i förhållande till målen.

Medlemmar i expertgruppen för biblioteksbranschen

 • Malin Hollmén, Borgå stadsbibliotek
 • Merja Kummala-Mustonen, Regionförvaltningsverket i Norra Finland
 • Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuu stadsbibliotek
 • Jouni Pääkkölä, Uleåborgs stadsbibliotek
 • Niina Salmenkangas, Tammerfors stadsbibliotek
 • Laura Tyysteri, Åbo stadsbibliotek
 • Seija Laitinen-Kuisma, representant för e-biblioteksprojektet, Helsingfors stadsbibliotek

Medlemmar i expertgruppen för teknologibranschen

 • Marja Hjelt, Konsortiet för de allmänna biblioteken
 • Matti Sarmela, Helsingfors stadsbibliotek / nationella utvecklingstjänster
 • Erkki Tolonen, Nationalbiblioteket / Finna
 • Supplerande expertmedlemmar som kallas vid behov
 • Joona Kutilainen-Pennanen, representant för e-biblioteksprojektet, Helsingfors stadsbibliotek

Medlemmar i expertgruppen för förlagsbranschen

 • Marja Hjelt, Konsortiet för de allmänna biblioteken
 • Arja Tuuliniemi, Nationalbiblioteket / FinELib
 • Supplerande expertmedlemmar som kallas vid behov
 • Anna Tuomikoski, representant för e-biblioteksprojektet, Helsingfors stadsbibliotek