Musik, filmer och spel

Riksomafattande Liboppi-dag – Studiekretsar och gruppinlärning i Liboppi

AKE-biblioteken ordnar den 12 januari 2023 en riksomfattande Liboppi-dag, där vi bekantar oss med olika slags inlärningsmetoder i Liboppi och får höra om kamratinlärning. Dagen ordnas på distans via Zoom och är indelad i två delar: på förmiddagen ser vi närmare på olika inlärningsmetoder, på eftermiddagen har vi en möjlighet att få undervisning i hur man i praktiken loggar in i Liboppi samt bildar studiekretsar enligt intresse.

Publiceringsevenemang : Framtidens toner – musikbibliotekens potential

Framtidens toner – musikbibliotekens potential handbok och digitalt escape room-spel

Utvecklingsbiblioteken i Birkaland och Mellersta Finland (AKE Tammerfors) samt Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (AKE Vasa) har gett ut en handbok och ett escape room-spel om bibliotekens musikkunskaper. Detta är den fjärde handboken som publiceras av Birkaland och Mellersta Finlands utvecklingsbibliotek. Det digitala escape room -spelet är det första i sitt slag och ett unikt sätt att lära sig något nytt.

Längtan efter framtiden?

Tv-och dataspel fortsätter att i stadig takt bli en allt större del av vår kultur, speciellt för barn och unga. Men hur kan den bredare allmänheten få en större förståelse och exempelvis bibliotekarier och pedagoger integrera denna typ av kultur i deras arbete? Anders Olsson, ungdomsbibliotekarie på Dynamo, berättar ur olika perspektiv hur man kan arbeta med tv-spel i biblioteksverksamhet och i läsfrämjande projekt.

Webinaari: Tee videosi helposti ja nopeasti

Videon tekeminen ja videon editoiminen itse, on helpompaa kuin varmaankin olet ajatellut. Videoiden tekemiseen tarkoitettuja muokkaussovelluksia on monia. Voit yhdistää kuvaamaasi videoita kuviin ja lisätä niihin tekstejä. Tässä koulutuksessa perehdymme kevyen videokuvauksen perusteisiin. Miten videoiden tekeminen onnistuu esimerkiksi mobiililaitteella, mitä haasteita liittyy äänen tallentamiseen sekä valaistukseen.