Fortbildning och seminarier

Riksomafattande Liboppi-dag – Studiekretsar och gruppinlärning i Liboppi

Kan följas på nätet

AKE-biblioteken ordnar den 12 januari 2023 en riksomfattande Liboppi-dag, där vi bekantar oss med olika slags inlärningsmetoder i Liboppi och får höra om kamratinlärning. Dagen ordnas på distans via Zoom och är indelad i två delar: på förmiddagen ser vi närmare på olika inlärningsmetoder, på eftermiddagen har vi en möjlighet att få undervisning i hur man i praktiken loggar in i Liboppi samt bildar studiekretsar enligt intresse.

Förmiddagens föreläsningsgäst är Piia Keihäs från eOppimiskeskus. Hon berättar om studiekretsar som medel för kamratinlärning, speciellt i onlinemiljö. AKE Borgå, som tar över som ansvarig för innehållsproduktionen i Liboppi, fungerar som konferencier för dagen. Programmet går på finska men du kan fråga och kommentera också på svenska.

Program (på finska)

9–9.20 Liboppi on täynnä mahdollisuuksia (AKE Tampere)
9.20–10.05 Vertaisoppimismallit ja opintopiirit verkossa (Piia Keihäs, Suomen eOppimiskeskus ry)
10.05–10.20 Paus
10.20–11.10 Opintopiirit Libopissa (AKEt Turku, Lahti ja Rovaniemi)
11.10–11.30 Libopin ajankohtaiset (AKE Turku)
11.30–12.30 Lunch
12.30–13.30 Alternativa program, välj mellan dessa:
A) Liboppia aloittelijoille – tekninen opastus virtuaalisesta kädestä pitäen (AKE Turku)
B) Omien opintopiirien organisointi (AKEt)

Målgrupp och anmälan

Utbildningsdagen riktar sig till alla som jobbar på allmänna bibliotek i Finland. Anmäl dig senast den 10 januari via den här länken. Du får en Zoom-länk när anmälningstiden gått ut.

Bandas utbildningen?

Nej, den här utbildningen kan inte ses i efterskott. Du är däremot välkommen i realtid i Zoom.

Liboppi är en inlärningsmiljö på webben riktad till personalen på allmänna bibliotek. Den hittas på adressen liboppi.fi. I Liboppi hittar du kurser avsedda för professionella inom biblioteksbranschen. Du kan gå kurserna på nätet oberoende av tid och rum.

Plats
Zoom
Börjar
Slutar
Organisation
AKE-biblioteken
Kontaktperson
Elina Karioja
Telefon
040 610 2218
Avgift
gratis