Creative Commons licenser

Upphovsrätten till en bild, en text, ett musikstycke eller annat verk uppkommer automatiskt när verket har skapats. För att få rätten krävs varken registrering, anmälan eller att något annat formellt krav uppfylls. Otillåten användning av material på nätet är lockande och många gör sig skyldiga till detta, ofta på grund av tanklöshet eller helt enkelt för att man inte är medveten om att det är otillåtet.

Ifall du behöver material som fritt får användas, lönar det sig att söka material som licenserats med Creative Commons licens. Det finns en hel del CC-licensierat material på nätet, allt från musik till Power Point-presentationer och fotografier.  När du använder dig av CC-licensierat material, kom ihåg att läsa igenom licensen noggrant, så du vet till vad och hur materialet kan användas!

Du kan också själv licensera det du producerar med något av de Creative Commons licens som finns till förfogande. Licensen tillåter andra att använda, redigera och dela det du producerar i den omfattning du själv vill. Du kan till exempel förbjuda redigering eller kommersiellt bruk. Du eller din organisation har ändå alltid rätten att bli nämnd som upphovsman för originalverket.

Läs mera om Creative Commons licenserna och deras möjligheter och begränsningar.

Så här hittar du material som licenserats med Creative Commons licens.

Du kan söka CC-licenserat material med hjälp av den avancerade sökningen i Google. Använd dig av den avancerade bildsökfunktionen då du söker bilder. Alternativt kan du gå till Creative Commons egen sökmaskin, vilken tillåter dig att fokusera sökningen till CC-licenserat material.

Läs mera:

Creative commons