Analysera ditt informationsbehov

Det lönar sig att börja informationssökningen med att definiera och strukturera ditt informationsbehov. Ibland behöver du kanske bara lite, ytlig information, men för mera djupgående studier kan du behöva ett stort antal informationskällor. Den tid och de verktyg du har till förfogande inverkar också på informationssökningen.

Vad är ditt ämne?

Det är bra att analysera vad du egentligen söker. Om ämnet är klart och enkelt är det lätt, men redan om du söker information för ett föredrag om en författare behöver du information ur flera olika synvinklar. Börja med att kartlägga vad du vet om ämnet från tidigare. Det hjälper dig att strukturera ditt ämne och påbörja sökningen.  Om du till exempel känner till Aleksis Kivis bok Sju bröder, vet du redan att det är en finsk klassiker. Den här kunskapen kan du använda dig av vid sökningen. Du kan till exempel använda sökorden Aleksis Kivi och finsk litteratur eller Aleksis Kivi och klassiker.

Fundera sedan på vad som är centralt, alltså vad som hör till ämnet och vad som inte hör till ämnet. Tänk också på ur vilken synvinkel du själv vill behandla ämnet, söker du till exempel bara information om vilka böcker en författare skrivit eller behöver du också information om verkens innehåll och betydelse?  En bra metod är att välja några begrepp eller sökord som du börjar sökningen med. Om du har svårt att hitta på begrepp kan du söka dem i olika ontologier eller ordlistor. Sådana hittar du till exempel på webbplatsen Finto.fi

Hur omfattande information behöver du?

Hur och var det lönar sig att söka information beror på hur omfattande information du behöver. Om du till exempel snabbt behöver information om vilket år franska revolutionen skedde räcker det med en snabb sökning på nätet eller i Wikipedia. Om du söker information om franska revolutionen för till exempel ett föredrag i skolan behöver du fler källor. Då lönar det sig att söka information både på nätet och i dina skolböcker och kanske också i bibliotekets samlingar. Om du ska skriva ett examensarbete behöver du ännu mer djupgående och specialiserad information, som du kan hitta i specialdatabaser, specialbibliotek och i universitetsbibliotek.

Söka eller fråga?

När du har definierat din frågeställning och analyserat vad du ska söka, måste du fundera på var du ska börja. Oftast börjar man med att googla, men nästan lika ofta börjar man med att fråga någon. På sociala medier, som i Facebook-grupper, på diskussionsforum och i webbtidningars och webbplatsers kommentarsfält frågar man varandra och diskuterar om ämne som ämne. Biblioteken erbjuder informationstjänster som du kan vända dig till med din fråga. Informationstjänster finns både i bibliotekens lokaler och på internet. De finländska biblioteken har en egen riksomfattande informationstjänst: Fråga bibliotekarien.

I tjänsten kan du förutom att ställa frågor, också söka bland gamla svar. Det finns cirka 1000 svenskspråkiga svar. Om du kan finska lönar det sig att söka också i den finska versionen av Fråga bibliotekarien (Kysy kirjastonhoitajalta) där det finns över 50 000 svar.

Du kan också ställa frågor till andra bibliotek på nätet och till experttjänster. En lista över de andra frågetjänster finns i Fråga bibliotekarien.

Om du behöver hjälp med någon medicinsk fråga är det bäst att kontakta hälsovården via din egen hälsostation, Mina kanta-sidorna eller Omaolo. Om du har frågor till myndigheter kan du via Medborgarrådgivningen få hjälp att hitta rätt myndighet (t. ex. polis, skattebyrån, FPA, magistraten, te-tjänsterna).

Följande stycke: Välj sökmetod