Hitta information på sociala medier

Förutom att sociala medier används för samvaro och marknadsföring är de effektiva kanaler för att både söka och sprida information med. Delaktighet i sociala nätverk och gemenskaper är idag central för informationsanskaffning. Vi använder oss av sociala nätverk för att få rekommendationer, åsikter eller praktiska tips och vi skapar, delar och söker information i sociala nätverk. Ett klassiskt exempel på det här är Wikipedia. Idag är YouTube och Facebook betydande verktyg för informationsspridning. 

I sociala medier får och delar man information genom att:

  • titta på musikvideor och videor med instruktioner och anvisningar, fortbildningar, föreläsningar om olika ämnen YouTube 
  • fråga andra användare i sociala medier, t.ex. i Facebook
  • söka information på webbsidor som kan räknas som sociala medier, t.ex. i bloggar och wikin
  • diskutera i egna nätverk så som WhatsappTelegramSignalSnapchat.
  • följa olika flöden, t.ex. RSS-flöden från webbsidor eller Twitter
  • följa rekommendationer och recensioner, t.ex. i Google Maps YelpGoodreads och LibraryThing.
  • producera och dela eget material för andras bruk och följa andras material, t.ex. nyheter och bilder PinterestFacebookTwitterSlideshareInstagramFlickrTikTok.
  • ge länktips och dela sidor i olika tjänster, t.ex. i Diigo.

Den kunskap och information man får via de sociala medierna kommer från många olika källor. Kvaliteten på innehållet är varierande.  Innehållet är skapat av många olika användare med varierande bakgrund. Källkritik är därför något man verkligen måste fundera på och komma ihåg då man använder innehållet i de sociala medierna.

Wikipedia

Wikipedia är en av de populäraste och mest besökta webbsidorna i världen. Wikipedia innehåller ett mycket stort antal artiklar som alla är skrivna av användarna. Vem som helst kan skriva en artikel i Wikipedia. Det är också möjligt att komplettera eller korrigera texterna. En liten del av artiklarna är låsta och oredigerbara för de flesta Wikipedia användare.

Många informationssökare förlitar sig på Wikipedia. Det är ett enkelt och snabbt sätt att hitta information, artiklarna hittas oftast högt uppe på träfflistan för sökningen. I Wikipedia är saker presenterade koncist och enkelt för att snabbt ge en överblick och grundläggande information om ämnet.

Wikipedia har kritiserats för att informationens kvalitet varierar, att informationen mellan de olika språkversionerna kan vara motstridig och rena sakfel. Många artiklar saknar helt källhänvisningar och en del skribenter är anonyma. Man kan alltså inte veta ifall artikeln är skriven av en expert eller dilettant.

Det kan löna sig att förhålla sig med en viss kritiskhet till artiklarna på Wikipedia. Man kan ofta hitta användbara länkar i artiklarna, men i mera officiella sammanhang, som studier eller arbetsrelaterade uppgifter, bör man inte använda artiklarna som enda källmaterial. Wikipedia ger ofta en god inblick i ämnet, men ifall man vill ha pålitlig och auktoriserad information om ämnet, bör man förlita sig på andra källor.

Läs mera:

Nästa stycke: Evaluera informationen