Evaluera informationen

När du har sökt och hittat information lönar det sig att evaluera om informationskällorna är tillräckligt bra och om de innehåller den information du sökte. En högklassig informationskälla är pålitlig, aktuell, opartisk och omfattande. Du kan bedöma informationskällorna på basen av vilken information de innehåller, vem som har publicerat informationen (t.ex. en officiell aktör eller en amatör), hur aktuell informationen är, var den är publicerad och hur ofta källan citerats eller använts. Detta gäller både för tryckta källor och källor på internet. I princip är kriterierna för en pålitlig och användbar källa samma oberoende av källtypen. 
När du granskar en informationskälla är det bra att fästa uppmärksamhet vid följande saker:

Innehåll

 • Hur ingående och djupt behandlas ämnet? 
 • Textens ändamål och motiven bakom publiceringen: är det fråga om kommersiellt innehåll eller på ideologiska grunder publicerat material?
 • Är innehållet giltigt, tillförlitligt och trovärdigt? 
 • Är innehållet aktuellt? När har materialet publicerats/ uppdaterats? 
 • Är sakinnehållet och språket felfritt?
 • För vem är informationen ämnad? Vilken är målgruppen?
 • Gällande material på nätet: 
 • Upprätthålls och uppdateras innehållet kontinuerligt? 
 • Fungerar länkarna? 
 • Är länkarna relevanta?

Upphov

 • Vem är upphovsman? Vad är upphovsmannens auktoritet, ställning och kompetens? 
 • Vem har publicerat materialet, bakgrundsorganisation?
 • Finns det kontaktuppgifter? 
 • Kontrollera användningsrättigheter upphovsrätt

Utseede

 • Det lönar sig att fästa uppmärksamhet på webbsidans utseende, funktionalitet och uppdateringsdatum. En oorganiserad eller gammalmodig layout kan betyda att innehållet är föråldrat, men detta är inte alltid fallet. Den primära utvärderingen borde alltså göras på annat sätt. 
 • Hänvisningar
 • Finns det hänvisningar till litteratur, artiklar eller webbsidor?
 • Är litteraturen eller artiklarna som hänvisas till sakliga och har pålitliga upphovsmän? 
 • Fungerar länkarna? 

I korthet kan man säga att när man granskar hur pålitlig en källa är lönar det sig att söka svar på följande frågor:

 • Vem?
 • Vad?
 • Varför?
 • När?
 • För vem?

IFLA:s broschyr om hur man upptäcker falska nyheter

IFLA:s broschyr om hur man upptäcker falska nyheter

Om faktakoll och källkritik på andra webbplatser

Läs mera

Material för mediefostran och källkritik