Källkritik

Med hjälp av källkritik kan man försäkra sig om att den källa man använder är pålitlig. En högklassig källa är

  • pålitligt
  • aktuell
  • opartisk
  • omfattande

Detta gäller både för tryckta källor och källor på internet. I princip är kriterierna för en pålitlig och användbar källa samma oberoende av källtypen. Det viktigaste är att informationen är relevant och aktuell.

När man granskar hur pålitlig en källa är, kan det löna sig att söka svar på följande frågor:

  • Vem?
  • Vad?
  • Varför?
  • När?
  • För vem?

Upphovsmannen berättar mycket om hur pålitlig en källa är. Ifall upphovsman saknas, bör man ställa sig skeptiskt till informationen. Att kontollera att sakinnehållet är felfritt och motiven bakom publiceringen av ett dokument är också viktigt då man värderar en källas pålitlighet. Är det fråga om kommersiellt innehåll eller på ideologiska grunder publicerat material? För vem är informationen på sidan ämnad? Vilken är målgruppen?

Det lönar sig att fästa uppmärksamhet på sidans utseende, funktionalitet och uppdateringsdatum. Vem som erbjuder tjänsten, eller vilken organisation som upprätthåller servern där informationen finns är också av betydelse när man bedömer informationens pålitlighet och användbarhet.

Läs mera: