Välj sökmetod

Sökning av både tryckta informationskällor i bibliotekens samlingsdatabaser och sökning av informationskällor på internet är i praktiken rätt likadan. Du kan bygga upp sökningen på samma sätt, utvidga den på samma sätt och använda samma sökord. I bibliotekens databaser beskrivs verken med ämnesord som du hittar i Finto.fi, där det lönar sig att kontrollera ämnesorden om du inte hittar vad du söker. Både på nätet och i bibliotekens databaser kan du använda dig av avancerade sökningar.

Enkel eller mångsidig sökning?

Du kan söka på många olika sätt. Du kan söka med ett enkelt sökord eller med en kombination av sökord. Då du har hittat en bra källa kan du i den hitta referenser till andra källor i källförteckningen och bland länkarna.

Utöver exakta söktermer lönar det sig också att fundera på vidare begrepp. Om du söker information om franska revolutionen kan det löna sig att också söka med sökorden Frankrike och revolutioner eller Frankrike och samhälleliga händelser.

Du kan hitta idéer för sökbegrepp i den allmänna finländska ontologin Allfo, i de allmänna bibliotekens klassifikationssystem KAB och i Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystem. Om du söker i en bibliotekskatalog med söktermen franska revolutionen kan du fortsätta med att söka med klassen Frankrikes historia: nya tiden (96.12) eller med ämnesorden i en av böckerna du hittat. Sökord du hittar på det här sättet kan du också använda då du söker på nätet.

I Allfo har ämnesorden överordnade begrepp, dvs begrepp vars betydelse är vidare än ämnesordet, underordnade begrepp, dvs begrepp vars betydelse är snävare än ämnesordet och begrepp som är nära relaterade till ämnesordet, termer för ämnesordet på andra språk och grupp till vilken ämnesordet hör. Alla de här begreppen kan du ha nytta av för att komma vidare med din sökning eller begränsa eller utvidga sökningen. Nedan ett exempel för ämnesordet kemikalier i Allfo.

  • Ämnesord:  kemikalier
  • Överordnat begrepp: materia
  • Underordnade begrepp: biokemikalier, industrikemikalier, lantbrukskemikalier
  • Relaterade begrepp: agenser, allergener, farliga ämnen, kemiska föreningar, miljögifter
  • Grupp som begreppet tillhör: 18 Naturskydd. Miljövård. Miljö. Avfall, 30 Kemisk industri. Keramisk industri. Glasindustri. Plastindustri. Gummiindustri
  • Begreppet på andra språk: chemicals (en), kemikaalit (fi), kemikálat (se)

Booleska operatorer

De booleska operatorerna AND, OR och NOT används för att kombinera sökord. De är till hjälp om du vill utvidga eller begränsa din sökning då du använder sökmotorer, bibliotekens samlingsdatabaser eller specialdatabaser. Oftast behöver du inte skriva ut operatorerna, utan i många databaser finns färdigt mellan sökfälten.

  • AND (och)-operatorn söker dokument som innehåller alla sökord som skrivits in. Om du söker Frankrike och revolutioner betyder det att det på sidan eller bland ämnesorden finns nämnt både Frankrike och revolutioner. Oftast behöver du inte skriva ut and-operatorn. 
  • OR (eller)-operatorn utvidgar sökningen. Sökningen tar med alla de källor där antingen ett eller flera av sökorden finns med. Till exempel om du söker Frankrike OR revolutioner får du med all de resultat som innehåller ordet Frankrike eller ordet revolutioner eller båda orden. Med den här sökningen får du fler resultat än med sökningen ovan. 
  • NOT (inte)-operatorn utesluter begrepp. Sökningen revolutioner NOT Frankrike ger som resultat källor som innehåller ordet revolutioner men inte ordet Frankrike. 

En frassökning betyder att sökorden i sökresultatet måste finnas i exakt den ordning du skriver dem. Det här är det bästa sättet att söka efter begrepp eller ordfogningar som till exempel franska revolutionen. Fraser märks vanligen ut med citattecken. Till exempel sökningen ”franska revolutionen” ger resultat som innehåller frasen franska revolutionen.

Du kan också trunkera sökordet för att få med ordets böjningsformer eller sammansatta ord. Ett vanligt sätt att trunkera ordet är med *. Sökningen revolution* ger som resultat alla ord som börjar på revolution, så som revolutioner, revolutionerna, revolutionsgardet, osv.

Med ett ersättningstecken kan du ersätta ett eller flera tecken/bokstäver i sökordet. Du kan använda ersättningstecknet till exempel om det finns flera korrekta skrivsätt för ett sökord. Som ersättningstecken används ofta frågetecken. Till exempel sökningen Mar?a, ger som resultat sidor med orden Maria, Marja, Marta, osv.

I många databaser (till exempel i bibliotekens samlingsdatabaser) finns det möjlighet att begränsa resultatet av sökningen på många olika sätt, till exempel enligt format, språk eller placering.

Om du bland sökresultaten inte hittar lämplig information måste du fundera på ämnet, sökorden och sökmetoderna på nytt. Du kan ändra på sökordet genom att använda synonymer eller överordnade eller underordnade begrepp. Om du kan använda material på andra språk, kan du också byta språk på sökningen. I Finto.fi hittar du motsvarande begrepp på finska, svenska och engelska.

Sökprocessen lever och du kan bli tvungen att fundera flera gånger på sökningen. Om du söker information för till exempel ett examensarbete är du tvungen att söka mer information vartefter arbetet fortskrider. I de informationskällor du redan hittat kan du hitta nya informationskällor. Under sökprocessens gång lönar det sig att evaluera de källor du hittat på nytt och om du har för mycket material, välja ut det lämpligaste.

Följande stycke: Sökmotorer