EU-informationskällor på nätet

EUAtt hitta information om Europeiska Unionen är en helt egen specialbransch. För att framgångsrikt hitta information inom ämnet krävs specialkunnande om själva EU och dess lagstiftning. Besitter man inte denna kunskap kan det vara mycket svårt att hitta rätt information bland den stora mängd dokument som finns till förfogande.

 

På sidan EU:s institutioner och andra organ på Europeiska unionens officiella webbplats hittar du en rätt så klar beskrivning av hur EU och dess verkställande organ fungerar och hur lagstiftningsprocesserna går till.

De viktigaste EU-tjänsterna för informationssökning är:

  • EU:s portal för öppen data, genom vilken du  kommer åt den ständigt växande mängden data som produceras av EU:s institutioner och andra organ
  • Eurostat, som är EU:s statistiktjänst där du hittar all statistik producerad av EU. Här kan du också avgiftsfritt läsa Eurostat Regional Yearbook. Eurostat Regional Yearbook innehåller statistik och artiklar baserade på statistiken. I Eurostat finns också tjänsten Statistics Explained, som tydligt beskriver statistiken enligt ämne.   

  • EUR-Lex , som är Europeiska Unionens rättsportal. Portalen har mycket bra sökfunktioner. Med hjälp av den avancerade sökfunktionen kan man göra mycket mångsidiga sökningar, om man är insatt i hur sökningen fungerar.

  • Euopeiska unionens officiella tidning

EU ärenden som behandlas i Finlands riksdag hittar du på Riksdagens egna sidor.