Blogg

Blogg

Hur blev jag översättare?

I vår blogg kommer det i fortsättningen också inlägg från USA. Det första är skrivet av Mia Spangenberg som presenterar sig själv och den fantastiska World Kid Lit.

Läs mera om artikeln Hur blev jag översättare?

Tips på spel och spelifiering

Användningen av spelifiering och spel inom till exempel utbildning i biblioteksanvändning eller mediefostran känner man redan väl till på biblioteken i Finland.

Läs mera om artikeln Tips på spel och spelifiering

Kronobys nya mobila läsmiljöer

Kronoby kommuns bibliotek har tagit stora kliv framåt inom det läsfrämjande arbetet med barn och unga gällande innehåll. Tillsammans med den grundläggande utbildningen har vi jobbat fram ett bibliotekspedagogiskt program som vi är mycket stolta över. Vi i bibliotekspersonalen kunde konstatera att vi har djup, men kanske saknar yta. Med viss avund såg vi på grannkommunernas biblioteks nya fina barnavdelningar med stora kojor och båtar att klättra och leka i.

Läs mera om artikeln Kronobys nya mobila läsmiljöer

Hjälp ditt barn att hitta! Finlandiaprisets nominerade inom barn- och ungdomslitteratur

När de första bokpaketen anlände till min brevlåda i mars hade jag ingen aning om hur rörande och minnesvärd urvalsprocessen för de nominerade i Finlandiaprisets  barn- och ungdomslitteratur skulle bli.

Läs mera om artikeln Hjälp ditt barn att hitta! Finlandiaprisets nominerade inom barn- och ungdomslitteratur

Pandemin utmanade bibliotekstjänsterna för barn och unga världen över

IFLA:s avdelning för barn och unga höll sitt halvårsmöte virtuellt 19.3.2021. I anslutning till ämnet publicerades en video på YouTube där fem medlemmar i IFLA berättade om upprätthållande av bibliotekstjänster för barn och unga och utmaningarna under pandemin.

Läs mera om artikeln Pandemin utmanade bibliotekstjänsterna för barn och unga världen över

Resultaten från vårens enkät om Specialuppdraget

Specialuppdraget gjorde i maj 2021 en riksomfattande enkät om sin verksamhet.

Läs mera om artikeln Resultaten från vårens enkät om Specialuppdraget

För skolornas bibliotekstjänster behövs ett allmänt bibliotek ​– och resurser

I denna text funderar vi på hur kommunerna på olika sätt kan ordna högklassiga bibliotekstjänster för skolorna. Bibliotekstjänster består inte bara av en lokal eller ens ett varierande, uppdaterat material, utan av en helhet som också inkluderar bibliotekspersonalens arbete. En viktig del av bibliotekstjänsterna består av exempelvis inspirerande läsning, medieutbildning och vägledning i informationshantering och biblioteksanvändning.

Läs mera om artikeln För skolornas bibliotekstjänster behövs ett allmänt bibliotek ​– och resurser

Bokprat påverkar – visst?

När jag förbereder ett bokprat föreställer jag mig ofta vilka fina effekter min ansträngning ger.

Läs mera om artikeln Bokprat påverkar – visst?

Lättläst från grannlandet

När man bläddrar svenska förläggares webbplatser kan man inte låta bli att känna sig lite avundsjuk. De har ju en otrolig mängd lättlästa böcker! Det finns flera förlag som specialiserar sig på lättlästa böcker och böckerna ser alltid riktigt attraktiva ut. Vad är hemligheten bakom svenska lättlästa böcker?

Läs mera om artikeln Lättläst från grannlandet

Bibliotekstjänsterna i S:t Michel rör på sig

Inom S:t Michels regionala bibliotek har hela tre närbibliotek lagts ned i år. Deras tjänster ersätts nu delvis av en ny typ av bibliotekstjänst, nämligen Mobila tjänster.

Läs mera om artikeln Bibliotekstjänsterna i S:t Michel rör på sig