Blogg

Blogg

Biblioteket och andra stadiet

Samarbetsmallen består av ett principavatal och samarbetsmallar för yrkesutbildningen och gymnasiet. Läroanstalterna och biblioteken kan använda mallen på det sätt de vill och anpassa innehållet enligt lokala resurser. 

I principavtalet kommer man överens om mål, ansvarsfördelning, kommunikation, kostnader och resurser. 

Läs mera om artikeln Biblioteket och andra stadiet

Kontakter och reflektioner - det lönar sig alltid att utveckla yrkeskompetensen

Jake Hope är en engelsk expert på läsning och barnböcker, som bloggar om de brittiska bibliotekens läsfrämjande praxis. I sitt tredje blogginlägg reflekterar Hope över utvecklingen av yrkeskompetensen och presenterar Youth Libraries Group-nätet för bibliotekarier som arbetar med barn och unga.

Läs mera om artikeln Kontakter och reflektioner - det lönar sig alltid att utveckla yrkeskompetensen

Läsfrämjande verksamhet i Storbritannien: Spel som stöd för barns läsning

Jake Hope är en engelsk expert på läsning och barnböcker, som bloggar om de brittiska bibliotekens läsfrämjande praxis. I sin andra bloggtext presenterar han spelplattformen The reading adventure (på svenska Läsäventyret), som utveklats för att stöda lustläsningen.

Läs mera om artikeln Läsfrämjande verksamhet i Storbritannien: Spel som stöd för barns läsning

Biblioteksarbete i Seattle: Små barn och familjer som kunder

Nytt blogginlägg från USA! I sin andra bloggtext presenterar Mia Spangenberg barnbiblioteksarbetet vid Seattles allmänna bibliotek, med fokus på bebisar och barn under skolåldern.

Läs mera om artikeln Biblioteksarbete i Seattle: Små barn och familjer som kunder

Läsfrämjande verksamhet i Storbritannien: Den tidiga barndomen

Barnets utveckling av goda möjligheter till interaktion och dialog under den tidiga barndomen, före det sjätte levnadsåret, stärker barnets tillit och beredskap att utvecklas som elev och social aktör också under senare år.

Läs mera om artikeln Läsfrämjande verksamhet i Storbritannien: Den tidiga barndomen

Hur blev jag översättare?

I vår blogg kommer det i fortsättningen också inlägg från USA. Det första är skrivet av Mia Spangenberg som presenterar sig själv och den fantastiska World Kid Lit.

Läs mera om artikeln Hur blev jag översättare?

Tips på spel och spelifiering

Användningen av spelifiering och spel inom till exempel utbildning i biblioteksanvändning eller mediefostran känner man redan väl till på biblioteken i Finland.

Läs mera om artikeln Tips på spel och spelifiering

Kronobys nya mobila läsmiljöer

Kronoby kommuns bibliotek har tagit stora kliv framåt inom det läsfrämjande arbetet med barn och unga gällande innehåll. Tillsammans med den grundläggande utbildningen har vi jobbat fram ett bibliotekspedagogiskt program som vi är mycket stolta över. Vi i bibliotekspersonalen kunde konstatera att vi har djup, men kanske saknar yta. Med viss avund såg vi på grannkommunernas biblioteks nya fina barnavdelningar med stora kojor och båtar att klättra och leka i.

Läs mera om artikeln Kronobys nya mobila läsmiljöer

Hjälp ditt barn att hitta! Finlandiaprisets nominerade inom barn- och ungdomslitteratur

När de första bokpaketen anlände till min brevlåda i mars hade jag ingen aning om hur rörande och minnesvärd urvalsprocessen för de nominerade i Finlandiaprisets  barn- och ungdomslitteratur skulle bli.

Läs mera om artikeln Hjälp ditt barn att hitta! Finlandiaprisets nominerade inom barn- och ungdomslitteratur

Pandemin utmanade bibliotekstjänsterna för barn och unga världen över

IFLA:s avdelning för barn och unga höll sitt halvårsmöte virtuellt 19.3.2021. I anslutning till ämnet publicerades en video på YouTube där fem medlemmar i IFLA berättade om upprätthållande av bibliotekstjänster för barn och unga och utmaningarna under pandemin.

Läs mera om artikeln Pandemin utmanade bibliotekstjänsterna för barn och unga världen över