Medlemmar

Medlemmarna i BU-gruppen kommer från de tvåspråkiga AKE-biblioteken samt från bibliotekssammanslutningar i Svenskfinland. Representanternas mandatperiod är tre år. I BU-gruppen ingår dessutom en representant för Regionförvaltningsverket och medlemmarna från specialuppdraget Erte.

BU-gruppens sammansättning år 2023-2025:

  • Specialuppdraget Erte vid Seinäjoki stadsbibliotek: Lena Sågfors
  • Helle-biblioteken: Agneta Möller-Salmela, Hangö bibliotek
  • AKE Borgå: Catharina Latvala, Borgå stadsbibliotek
  • Fredrika-biblioteken: Catrin Wiik, Nykarleby stadsbibliotek
  • Anders-biblioteken: Mikaela Byskata-Ahlskog, Karleby stadsbibliotek
  • Vasa stadsbibliotek: Anna-Maija Koskimies
  • AKE Pampas: Jessica Peltoniemi, Vasa stadsbibliotek
  • Bibliotek.ax: Annica Andersson, Mariehamns stadsbibliotek
  • Blanka-biblioteken/AKE Åbo: Heidi Jägerskiöld, Kimitoöns kommunbibliotek
  • Helmet-biblioteken: Cecilia Eriksson, Helsingfors stadsbibliotek