Kontaktuppgifter

Vi jobbar med det riksomfattande specialuppdrag gällande biblioteksjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet:

Lena SågforsKoordinator Lena Sågfors
Bibliotekspedagogen Lena Sågfors ansvarar för planeringen och verkställandet av den svenskspråkiga verksamheten inom specialuppdraget.   
lena.sagfors@seinajoki.fi
tel. 050 477 4419

Mervi HeikkiläUtvecklingschef Mervi Heikkilä
FM, bibliotekarie, barnboksförfattare Mervi Heikkilä fungerar som förman samt både planerar och koordinerar enhetens verksamhet. Hon ansvarar för kommunikation och arbetar med olika specialistuppdrag.
mervi.heikkila@seinajoki.fi
puh. 050 432 4090

Emilia KoskiKoordinator Emilia Koski
Ingenjör i medieteknik, PeK Emilia Koski ansvarar för de uppgifter som kräver specialisering inom pedagogik. Hon arbetar även med andra specialistuppdrag.
emilia.koski@seinajoki.fi
puh. 050 434 4915

Vi finns också på Facebook och Instagram.